Om Holms Mindelegat

Tømrermester Jørgen Holm og Hustru Elisa f. Hansens Mindelegat uddeler legatmidler dels til støtte af institutioner eller personer, der arbejder for bekæmpelse af kræftsygdomme, dels til støtte af institutioner eller personer, der arbejder for helbredelse af svagelige børn. Legatportioner kan også gives til svagelige, trængende børn til hjælp til behandling på specialhospitaler eller til efterbehandling efter hospitalsophold.

I 2022 uddeles samlet omkring kr. 250.000-300.000 fordelt på mindre legatportioner. Ved beslutning om uddeling vil bestyrelsen se positivt på ansøgninger fra yngre forskere, herunder nuværende og kommende ph.d. stipendiater.

Bestyrelse