Personoplysninger

Holms Mindelegat indsamler og behandler de oplysninger, du som ansøger giver i forbindelse med din indsendelse af ansøgning om støtte.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv afgiver til Holms Mindelegat. Ved indsendelse af ansøgning giver du samtidig samtykke til , at fondens kan indsamle, registrere og behandle de oplysninger, som du indsender til fonden i forbindelse med ansøgningen, i overensstemmelse med fondens formål og persondatapolitik som beskrevet nærmere nedenfor:

Fonden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som afgives i ansøgningsskemaet med bilag, og øvrige oplysninger som modtages fra ansøger i forbindelse med ansøgningens behandling. Fonden behandler ansøgers oplysninger på basis af ansøgers samtykke hertil.

Formålet med indsamlingen er at kunne behandle og vurdere ansøgningen, foretage lovpligtig indberetning til SKAT, Civilstyrelsen og evt. andre myndigheder, samt overholde reglerne i bogføringsloven mm. Fonden anvender en række eksterne databehandlere, som fonden kan overføre ansøgers personoplysninger til, herunder Microsoft og IT Relation A/S (IT-leverandør), GLB Revision A/S (revisor), Alt Bogført v/Bente Mogensen (bogholder) og Danske Forvaltning.

Fonden opbevarer ansøgers personoplysninger så længe, det er nødvendigt for vores behandling af ansøgningen og for at kunne overholde lovmæssige opbevarings- og indberetningsforpligtelser. For ansøgere, som ikke tildeles et legat, opbevares oplysningerne som udgangspunkt indtil 6 måneder efter bestyrelsens beslutning om ikke at tildele et legat til ansøger.

Du har som ansøger til enhver tid ret til at :

    • tilbagekalde dit samtykke
    • indgive en klage
    • få indsigt i de personoplysninger fonden behandler om dig og til at få rettet forkerte oplysninger
    • gøre indsigelse mod fondens behandling af dine personoplysninger og i visse tilfælde kræve dem slettet

  • Hvis du har spørgsmål vedrørende fondens behandling af dine oplysninger, kan du kontakte fondens bestyrelsesformand, som har følgende kontaktoplysninger:

Tømrermester Jørgen Holm og Hustru Elisa f. Hansens Mindelegat
c/o Lykkesfeldt, Classensgade 17, 4.TH.
2100 København Ø
Att.: Jesper Lykkesfeldt
Email: legat@holmsmindelegat.dk